Frequent verzuim gesprek

Vermoeidheid, een griepje of een dagje ziek, zwak en misselijk. Bijna iedereen heeft er wel eens last van. Als dat incidenteel gebeurt, is er geen probleem. Het wordt wel een probleem als een medewerker met enige regelmaat om deze redenen uitvalt. Als een medewerker meer dan twee keer per jaar ziek is, spreken we van frequent verzuim. Er kunnen best verklaarbare redenen voor het verzuim zijn, maar veel medewerkers hebben niet in de gaten wat de gevolgen zijn voor de organisatie of voor henzelf. Soms weten ze niet dát er sprake is van frequent verzuim.

Een gevaar van regelmatige uitval is dat dit uiteindelijk langdurig verzuim wordt. Daarom is het zinvol om structureel gesprekken te voeren met medewerkers die zich regelmatig ziek melden. Is er misschien een andere oorzaak voor de ziekmeldingen, een oorzaak waar u als werkgever misschien (eenvoudig) iets aan kunt doen? De onafhankelijke medewerker van Blink Advies kan deze gesprekken voor u voeren, zodat het voor de medewerker gemakkelijker praten is over zaken als spanning op de werkvloer. Wij geven u daarna advies over eventuele acties die u kunt ondernemen om herhaalde ziekmeldingen van deze medewerker te voorkomen.

Heeft u vragen over het frequent-verzuimgesprek? Neem contact met ons op!