Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter moet een werkgever zijn medewerker die langdurig ziek is, of is geweest weer aan het werk helpen en hem/haar bij zijn/haar re-integratie ondersteunen.

Dit kan op twee manieren. Eerst wordt er gekeken naar de re-integratie van de medewerker in zijn/haar eigen baan bij werkgever. Indien dit niet lukt, is het de plicht van de werkgever om samen met de medewerker vervolgens naar passend werk te zoeken op een andere plek binnen het bedrijf. Dit wordt re-integratie Spoor 1 genoemd.

Indien er geen re-integratie mogelijkheden zijn binnen het eigen bedrijf, dan volgt (of parallel lopend met re-integratie spoor 1) Spoor 2. Spoor 2 houdt in dat de medewerker actief en intensief begeleid gaat worden bij het vinden van een andere passende baan buiten het eigen bedrijf om.

Over het algemeen wordt het re-integratie traject spoor 2 als een ingrijpend en intensief traject gezien voor zowel de werkgever als de medewerker. Het betekent immers vaak (ongewild) afscheid nemen van elkaar. Belangrijk in dit traject is dat de medewerker dusdanig professioneel begeleid wordt in het uiteindelijke realiseren van een UWV-proof dossier. Mocht dat namelijk niet het geval zijn dan volgt een loonsanctie waar u als werkgever niet op zit te wachten.

Hoe ziet een re-integratie traject Spoor 2 er uit?

Op basis van bestudering van een arbeidsdeskundig onderzoek opgesteld door een arbeidsdeskundige, waarin zowel de competenties, functionele (on)mogelijkheden van de medewerker in beschreven staan, wordt  een intakegesprek voor Spoor 2 ingepland. Dit om een compleet beeld te krijgen van de actuele situatie en hulpvraag van de medewerker. Op basis hiervan wordt een Intakeverslag opgesteld met een Plan van aanpak.  Pas ná akkoord van het intakeverslag met Plan van aanpak start de daadwerkelijke Spoor 2 begeleiding.

In dit plan van aanpak worden alle elementen waaraan een UWV proof dossier moet voldoen meegenomen. Het opstellen van een persoonsprofiel, zoekprofiel, ondersteuning bij het opstellen van een CV, het vinden van passende functies en/of eventuele werkervaringsplekken, het leren schrijven van adequate motivatie brieven, het daadwerkelijk solliciteren zijn voorbeelden hiervan.

Wat levert het op?
Onze re-integratie coach spoor 2 zorgt voor adequate maandelijkse UWV proof voortgangsrapportages die zowel met de medewerker als de werkgever gedeeld worden. Dit om ervoor te zorgen dat eventueel aanpassingen in het plan van aanpak in overleg met medewerker en werkgever tijdig besproken kunnen worden en op basis hiervan doorgevoerd worden. Op basis hiervan houdt u als werkgever en werknemer de regie in het proces in handen met behulp van professionele begeleiding/advisering van de re-integratie coach.

De inzet onze re-integratie coach zorgt ervoor dat u voldoet aan de verplichtingen op grond van de Wet Verbetering Poortwachter. Daarmee verkleint u de kans op loonsancties van het UWV, beperkt u de instroom in de WIA én kunt u eventuele mogelijkheden voor subsidie optimaal benutten.
Meer weten?
Wilt u meer informatie over het werk van onze re-integratie coach spoor 2? Neem contact met ons op. Wij geven u graag advies.