Vertrouwenspersoon

Op 7 oktober 2020 heeft Tweede Kamerlid Renkema (Groen Links) het wetvoorstel tot wijzing van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon ingediend. Het wetsvoorstel beoogt een wettelijke recht op toegang tot een vertrouwenspersoon in te voeren en de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie te versterken.

Bent u voor uw organisatie op zoek naar een LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen) erkend én gecertificeerd vertrouwenspersoon? Neem contact op met Germaine Segers, werkzaam als (externe) vertrouwenspersoon namens Blink Advies. U kunt haar direct bereiken onder telefoonnummer 06-12198891. Zij kan u alles vertellen over de rol, invulling én betekenis van een vertrouwenspersoon binnen uw organisatie