Werkplekinstellingen

Zit uw werknemer wel goed? Belast hij zijn rug niet teveel? Is er voldoende frisse lucht op de werkvloer? Hoe zijn de verhoudingen tussen werknemers onderling en met de leidinggevende?

Een gezonde werkplek draagt bij aan het welzijn van uw medewerker en dus aan zijn of haar productiviteit. Dat maakt het de moeite waard om een professional eens naar de werkplekken te laten kijken. Met een professioneel werkplekonderzoek van Blink Advies krijgt u inzicht in:

– de fysieke belasting van uw medewerker;
– ergonomie van de werkplek;
– verlichting, geluid, trillingen, temperatuur en aanvoer van frisse lucht op de werkplek;
– werkgedrag, organisatie, verhoudingen tussen werknemers en leidinggevenden.

Aan de hand van deze kennis geven we u praktische tips en adviezen om waar nodig de werkplek te verbeteren. Zo kunt u klachten van uw werknemers terugdringen en verzuim voorkomen. Doordat u laat zien dat u een gezonde werkplek belangrijk vindt en dat u de opmerkingen van uw personeel serieus neemt, levert u meteen een bijdrage aan de tevredenheid onder uw werknemers.