Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

Volgens artikel 18 van de Arbowet bent u als werkgever verplicht uw medewerkers de mogelijkheid te bieden om een Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) te laten doen. Het voordeel voor uw werknemers is dat zij regelmatig hun gezondheid kunnen laten controleren. Als dat nodig is, kunnen zij vervolgens hun leefstijl aanpassen, de medische adviezen van de keuringsarts opvolgen of maatregelen op de werkplek nemen om gezonder te kunnen werken. Het grote voordeel voor u is dat u gezondere werknemers heeft die minder zullen verzuimen. Door gezondheidsproblemen te voorkomen of in de kiem te smoren heeft u minder kosten aan ziekteverzuim en re-integratie.

Hoe werkt het?
Uw werknemer vult een uitgebreide vragenlijst in, waarin gevraagd wordt naar leefstijl, gezondheid en werkomstandigheden. Als de medewerker dat wenst, kan een aanvullend (medisch) onderzoek gedaan worden. De verpleegkundige of doktersassistente van Blink Advies komt naar uw bedrijf toe of uw medewerker komt naar Blink Advies voor de uitvoering van het medisch onderzoek. Voor werknemers is deelname altijd vrijwillig. De onderzoeksresultaten zullen door een keuringsarts worden beoordeeld. Uw werknemer ontvangt een uitgebreide persoonlijke rapportage op zijn of haar huisadres.

Als u inzicht wilt hebben in het algemene welzijn en de gezondheid van uw medewerkers, kunnen wij voor u een groepsrapportage maken. De gegevens zijn dan wel anoniem gemaakt om de privacy van uw personeelsleden te waarborgen. Vraag ons naar de voorwaarden voor een dergelijk rapport.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op! Wij helpen u graag verder.