Preventie

Coaching en Training
Werknemers presteren beter als ze goed in hun vel zitten en als ze de kans krijgen het maximale uit zichzelf te halen. Een investering in de training en coaching van uw medewerkers betaalt zich daarom altijd terug. Blink Advies verzorgt onder meer training en coaching voor:
– effectieve communicatie;
– leiding geven;
– omgaan met conflicten;
– omgaan met stress en/of frustraties op de werkvloer;
– omgaan met angst en onzekerheid, bijvoorbeeld door veranderingen in het werk;
– begeleiding bij overspannenheid of burn-out;
– inzicht in het eigen gedrag en dat van anderen, ten behoeve van een goede samenwerking met collega’s, klanten en leveranciers.
Onze trainers en coaches stemmen hun programma af op de behoeften van u en uw werknemers. Het is mogelijk om met een groep deel te nemen of een individueel programma te volgen. Met goede training en begeleiding waarborgt u het welzijn van uw werknemers, waardoor zij efficiënter werken en beter presteren. Dit geldt voor zowel nieuwe als ervaren medewerkers.
Wilt u meer informatie over de training en coaching van Blink Advies? Vraag het ons gerust! Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Preventief casemanagement
‘Voorkomen is beter dan genezen’ is niet voor niets een veel gehoord gezegde. Door gezond werken en een gezonde leefstijl te stimuleren – één van de taken van uw preventiemedewerker! – voorkomt u verzuim om gezondheidsredenen. Het verzuim om medische redenen vormt echter maar een klein percentage van de uitval onder werknemers. Stress en burn-out komen veel vaker voor als oorzaak van verzuim. Als u preventief energie steekt in het welzijn van uw medewerkers, waarbij u onder andere werkt aan het voorkomen van stress en spanning op het werk, kunt u veel verzuim vermijden. Een relatief kleine investering in vergelijking met de kosten van een re-integratietraject.
Blink Advies adviseert u bij de opzet van een goed preventief beleid, inclusief het trainen en begeleiden van uw preventiemedewerker op dit gebied. Neem voor meer informatie contact met ons op!

Werkplekonderzoek
Zit uw werknemer wel goed? Belast hij zijn rug niet teveel? Is er voldoende frisse lucht op de werkvloer? Hoe zijn de verhoudingen tussen werknemers onderling en met de leidinggevende?
Een gezonde werkplek draagt bij aan het welzijn van uw medewerker en dus aan zijn of haar productiviteit. Dat maakt het de moeite waard om een professional eens naar de werkplekken te laten kijken. Met een professioneel werkplekonderzoek van Blink Advies krijgt u inzicht in:
– de fysieke belasting van uw medewerker;
– ergonomie van de werkplek;
– verlichting, geluid, trillingen, temperatuur en aanvoer van frisse lucht op de werkplek;
– werkgedrag, organisatie, verhoudingen tussen werknemers en leidinggevenden.
Aan de hand van deze kennis geven we u praktische tips en adviezen om waar nodig de werkplek te verbeteren. Zo kunt u klachten van uw werknemers terugdringen en verzuim voorkomen. Doordat u laat zien dat u een gezonde werkplek belangrijk vindt en dat u de opmerkingen van uw personeel serieus neemt, levert u meteen een bijdrage aan de tevredenheid onder uw werknemers.

Frequent Verzuim gesprek
Vermoeidheid, een griepje of een dagje ziek, zwak en misselijk. Bijna iedereen heeft er wel eens last van. Als dat incidenteel gebeurt, is er geen probleem. Het wordt wel een probleem als een medewerker met enige regelmaat om deze redenen uitvalt. Als een medewerker meer dan twee keer per jaar ziek is, spreken we van frequent verzuim. Er kunnen best verklaarbare redenen voor het verzuim zijn, maar veel medewerkers hebben niet in de gaten wat de gevolgen zijn voor de organisatie of voor henzelf. Soms weten ze niet dát er sprake is van frequent verzuim.
Een gevaar van regelmatige uitval is dat dit uiteindelijk langdurig verzuim wordt. Daarom is het zinvol om structureel gesprekken te voeren met medewerkers die zich regelmatig ziek melden. Is er misschien een andere oorzaak voor de ziekmeldingen, een oorzaak waar u als werkgever misschien (eenvoudig) iets aan kunt doen? De onafhankelijke medewerker van Blink Advies kan deze gesprekken voor u voeren, zodat het voor de medewerker gemakkelijker praten is over zaken als spanning op de werkvloer. Wij geven u daarna advies over eventuele acties die u kunt ondernemen om herhaalde ziekmeldingen van deze medewerker te voorkomen.
Heeft u vragen over het frequent-verzuimgesprek? Neem contact met ons op!