Arbeidsdeskundig onderzoek

Als uw medewerker arbeidsongeschikt is geworden, wilt u weten welke werkzaamheden hij of zij nog wèl kan uitvoeren. Daarnaast is het belangrijk te weten of u een functie beschikbaar heeft waar die werkzaamheden in passen, of dat u moet (helpen) zoeken naar een andere werkgever. Met een gedegen arbeidsdeskundig onderzoek kunt u ervoor zorgen dat uw werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan en dat de kosten voor het re-integratietraject beperkt blijven.

Hoe werkt het?
Allereerst heeft de bedrijfsarts al een Functionele Mogelijkheden Lijst vastgesteld: een overzicht van de belastbaarheid van de medewerker. De arbeidsdeskundige van Blink Advies heeft een individueel gesprek met de medewerker en diens leidinggevende. Vervolgens vindt een driegesprek plaats tussen arbeidsdeskundige, werknemer en leidinggevende. Er wordt ook overlegd met de bedrijfsarts. Het doel van al deze gesprekken is vast te stellen welke werkzaamheden de werknemer kan doen en in hoeverre de werkgever dit vorm kan geven binnen de bestaande functie van de werknemer of in een andere functie in het eigen bedrijf.

Wat levert het op?
Onze arbeidsdeskundige legt de conclusies en adviezen die uit deze gesprekken komen vast in een rapport dat inzicht geeft in de mogelijkheden voor u en uw werknemer. Op basis hiervan kunt u een goed plan van aanpak maken voor de re-integratie, zodat de verzuimduur zo kort mogelijk is. De inzet van de arbeidsdeskundige zorgt ervoor dat u voldoet aan de verplichtingen op grond van de Wet Verbetering Poortwachter. Daarmee verkleint u de kans op loonsancties van het UWV, beperkt u de instroom in de WIA én kunt u eventuele mogelijkheden voor subsidie optimaal benutten.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over het werk van onze arbeidsdeskundige? Neem contact met ons op. Wij geven u graag advies.