Verzuim en re-integratie = gezondheidsmanagement

Verzuimende medewerkers hebben veel invloed op uw bedrijfsvoering. Het productieproces wordt verstoord, u wordt op kosten gejaagd met dure re-integratietrajecten en de andere medewerkers zijn minder gemotiveerd. Het is belangrijk te weten hoe vaak uw medewerkers verzuimen, maar nog belangrijker is het te achterhalen hoe lang en waaróm zij afwezig zijn. Is de klacht lichamelijk of spelen andere factoren een rol? In hoeverre kunt u als werkgever een bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem?

Blink Advies is specialist in de begeleiding van ziekteverzuim. Omdat het voorkómen van ziekteverzuim hierin een belangrijk speerpunt is, spreken wij van Gezondheidsmanagement.

Het Gezondheidsmanagement van Blink Advies richt zich op:
• het voorkomen en terugdringen van verzuim;
• een heldere inventarisatie van de risicofactoren voor verzuim;
• voorlichting over veiligheidsmaatregelen;
• begeleiding bij het handhaven en aanscherpen van veiligheidsmaatregelen;
• Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO);
• een snelle werkhervatting na verzuim;
• sluitende dossieropbouw volgens de wet- en regelgeving.

Blink Advies ondersteunt u met analyse, preventie, registratie en begeleiding. Wij zorgen ervoor dat uw verzuimbeleid voldoet aan de doelstellingen van de Wet Verbetering Poortwachter. Wij zorgen er ook voor dat het ziekteverzuim in uw bedrijf tot een minimum beperkt wordt.