RI&E

Bedrijfsveiligheid en bedrijfshulpverlening
Het werk dat u en uw medewerkers doen in uw bedrijf kunnen risico’s met zich meebrengen. Om de veiligheid van uw werknemers zoveel mogelijk te waarborgen, heeft de overheid werkgevers bij wet verplicht om regelmatig de gevaren van het werk te inventariseren en te evalueren, de zogenoemde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

De vakkundige mensen van Blink Advies kunnen deze RI&E voor u uitvoeren. Aan de hand van een uitgebreide observatie en analyse van uw bedrijf stellen zij een concreet plan van aanpak op. Daarin wordt vastgelegd welke maatregelen u als werkgever moet nemen om de veiligheid van uw werknemers te garanderen. In dit plan staat ook bij wie de verantwoordelijkheden liggen en op welke termijn de maatregelen uitgevoerd moeten worden. In dit plan leest u tevens welke winst de voorgestelde maatregelen zullen opleveren.

Preventiemedewerker
Als werkgever bent u verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. In kleine bedrijven met 25 of minder werknemers mag u zelf optreden als preventiemedewerker. Volgens de wet moet uw preventiemedewerker de RI&E (mede) opstellen en uitvoeren, advies geven aan de leidinggevenden of personeelsvertegenwoordigers over veilige arbeidsomstandigheden en maatregelen voor verbetering aandragen en uitvoeren. Daarnaast kan voorlichting over gezond werken tot het takenpakket behoren, evenals contacten onderhouden met arbodienst of bedrijfsarts.

Een hele mond vol, zeker als u zelf de preventiemedewerker bent of een medewerker die ook andere taken heeft. Blink Advies biedt deskundige scholing, training en begeleiding op de werkvloer waarmee uw preventiemedewerker altijd op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en in staat is om u goed te adviseren.

Wilt u meer weten over de diensten van Blink Advies op het gebied van RI&E en preventiemedewerker? Neem gerust contact op! Wij adviseren u graag.